Ailemde Bağımlı Var

AMAÇ: Etkileşim Grupları, kişilerarası iletişim ve etkileşimin olumlu niteliklerinin vurgulandığı ve kazanılması istenen olumlu niteliklerin grup süreci içinde geliştirilen farkındalıklar yolu ile kazandırılmasını hedefleyen gruplardır. Grup üyelerinin belli bir konu hakkında eğitilmesini içeren aktiviteler de etkileşim gruplarının hedefleri arasında yer almaktadır.

İÇERİK: Aile üyesi internet / teknoloji, madde (sigara, alkol, uyuşturucu, yemek), kumar bağımlısı olan grup üyelerine bağımlılıklar hakkında genel bir bilgilendirme yapılarak ilk grup çalışması yapılır. Daha sonraki süreçte, aile üyesi bağımlı olanların birbirlerinin olumlu ya da olumsuz deneyimlerinden yararlanmaları sağlanır ve bağımlı yakınlarının yaşadıkları sıkıntıları hafifletecek bilgiler verilir.

SÜREÇ: Bu grup çalışmalarına bireyler istedikleri sıklıkta katılabilmektedir. Her oturumda grup üyelerinin o anki ihtiyaçları doğrultusunda şu anda ve burada ilkesinden yola çıkarak ayrı bir grup teması işlenmektedir. Çalışmalar genellikle bağımlı yakınlarının yaşadıkları duygusal sorunları paylaşma ve bağımlı yakınlarının tükenmişlik, öfke, içe çekilme, aşırı koruyucu tutum gibi yıpratıcı duygu ve davranışlarının, sorunlarla baş edebilme yeteneğinin geliştirilmesi, hoşgörülü olabilme, hayata karışma gibi olumlu davranışlarla değiştirilmesini içeren temaları kapsar.

GRUP SÜRESİ: Bir grup çalışması 2 saat sürmektedir. Etkileşim grupları tüm yıl sürmektedir. Katılımın sürekliliği kişilere aittir.

Geri Dön