Evlilik ve Bağlanma Stilleri

Evlilik, geçmiş yaşantıları birbirinden farklı kadın ve erkeğin toplumun da onayı ile bundan sonraki hayatlarını birlikte geçirme sürecidir. Kadın ve erkek birlikte bir ömür geçirmeye karar verdikleri andan itibaren yeni bir hayat ile tanışırlar.  

Bu hayat, her ne kadar iki yeni insan ve yeni bir deneyimden oluşuyor gibi dursa da aslında çiftlerin geçmiş duygusal öğretilerinin birlikteliklerine yansımasıdır. Bir ilişki içinde kalma ve ilişkiyi yürütme şeklimiz aslında 3 farklı stilden oluşmaktadır. 

Güvenli Bağlanma Stiline sahip kişiler romantik ilişkilerini mutlu ve güvenilir olarak tanımlarken ilişki içinde bulundukları kişiler hata yaptıklarında bu hataların anlaşılır ve desteklenebilir olduğunu belirtmişlerdir. 

Kaçınmacı Bağlanma  Stiline sahip kişiler romantik ilişkilerinde yakınlaşmaktan korktuklarını, eğer ilişki içindeyseler bu ilişki içinde duygusal iniş ve çıkış yaşadıklarını ve kıskançlık duygularının ilişkiye hâkim olduğunu belirtmişlerdir. 

Kaygılı Bağlanma Stiline sahip kişiler romantik ilişkilerini tanımlarken kıskançlık, aşırı cinsel çekim, takıntılar, duygusal iniş çıkışlar ve sevgiliye kavuşma arzusunun hâkim olduğu bir ilişki yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

Evlilikte yaşanan sorunlar, olayların sonucu gibi dursa da aslında çiftlerin bağlanma stillerinin yaşanılan olaylara yükledikleri anlamlardan ibarettir. Güvenli bağlanan birey, üzücü bir olay yaşandığında hatanın insana ait ve af edilebilir olduğuna dair bir inanca sahip olduğu için  eşine karşı eleştirel olmayacaktır. Kaçınmacı bağlanan birey, aynı olaya eşinden uzaklaşıp araya mesafe koyarak tepki verecektir. Kaygılı bağlanan birey ise yaşananların tek sebebinin eşinin kendisini yeterince sevmemesi olduğuna inanacaktır. 

Geçmiş yaşantılarının ve bu yaşantılar sonucu oluşan bağlanma stillerinin farkında olmayan çiftler evlilik ilişkilerinde yaşadıkları olayları tekrar tekrar gündeme getirerek sorunlar içinde boğulurken; olayların gölge, asıl meselenin olaylara yüklenen anlamlar olduğunu fark eden çiftler ise olaylar üzerinden kendi duygularını karşılıklı olarak açma becerisini elde ederek sorunları daha kısa sürede ve işlevsel olarak çözebilmeyi başarmaktadırlar. 

Fark Etmek Hayatı Kolaylaştırır…

 

 

Evlilik ve Bağlanma Stilleri
Geri Dön