Kronik Hasta Yakınları

AMAÇ: Etkileşim Grupları, kişilerarası iletişim ve etkileşimin olumlu niteliklerinin vurgulandığı ve kazanılması istenen olumlu niteliklerin grup süreci içinde geliştirilen farkındalıklar yolu ile kazandırılmasını hedefleyen gruplardır. Grup üyelerinin belli bir konu hakkında eğitilmesini içeren aktiviteler de zaman zaman etkileşim gruplarının hedefleri arasında yer almaktadır.

İÇERİK: Aile üyesi fiziksel ya da ruhsal kronik hastalığı olan grup üyelerine bu hastalıklar hakkında genel bir bilgilendirme yapılarak ilk grup çalışması yapılır. Daha sonraki süreçte, aile üyesi hasta olan hasta yakınlarının birbirlerinin olumlu ya da olumsuz deneyimlerinden yararlanmaları ve aile üyelerinin yaşadıkları sıkıntıları rahatlatacak bilimsel bilgiler paylaşılır.

Bu grup çalışmalarına bireyler istedikleri sıklıkta katılabilmektedir. Her oturumda grup üyelerinin o anki ihtiyaçları doğrultusunda şu anda ve burada ilkesi doğrultusunda ayrı bir grup teması işlenmektedir. Çalışmalar genellikle hasta yakınlarının yaşadıkları duygusal sorunları paylaşma ve hastaya bakım verenin ya da hasta ile yaşayan aile üyesinin tükenmişlik, öfke, içe çekilme, aşırı koruyucu tutum gibi yıpratıcı duygu ve davranışlarının, sorunlarla baş edebilme yeteneğinin geliştirilmesi, hoşgörülü olabilme, hayata karışma ve hastaya güvenme gibi olumlu davranışlarla değiştirilmesini içeren temaları kapsar.

GRUP SÜRESİ: Bir grup çalışması 2 saat sürmektedir. Etkileşim grupları tüm yıl sürmektedir. Katılımın sürekliliği kişilere aittir.

Geri Dön